So Sánh Gữa Cấy Bằng Tay Và Bằng SPW-48C

So sánh gữa cấy bằng tay và bằng SPW-48C

Nhược điểm của cấy bằng tay Cấy lúa bằng tay với cường độ cao khiến tăng chi phí nhân công. Phần nào làm giảm khả năng tăng trưởng cây trồng do thiếu nguồn khí lưu thông cũng như thiếu độ tiếp xúc đối với ánh sáng mặt trời. Sản lượng mùa vụ giảm đáng kể. Chi phí thuốc trừ cỏ khá lớn làm tăng chi phí sản xuất. Ưu điểm của cấy máy SPW-48C Giảm đáng kể chi phí nhân công do chỉ cần một người vận hành máy duy…

Đối Tác Kinh Doanh

logo-9-113px
logo-8-113px
logo-7-113px
logo-6-113px
logo-5-113px
logo-4-113px
logo-2-113px
logo-11