Thông tin tuyển dụng 04/2017

Do nhu cầu mở rộng kinh doanh công ty TNHH Thiên Trường cần tuyển dụng.
Nhân viên bán hàng 5 người
Nhân viên thị trường 5 người
Kỹ thuật viên máy 10 người
Lái xe 1 người

Đối Tác Kinh Doanh

logo-9-113px
logo-8-113px
logo-7-113px
logo-6-113px
logo-5-113px
logo-4-113px
logo-2-113px
logo-11